Beskrivning av hinder

 

Träbro

Hindret består av en träbro av plank med måtten 2x1,5 meter och med en höjd av 20 centimeter.

Bedömning:

Här kommer man att bedöma taktmässigheten i skritten, övergångar från galopp-skritt och skritt-galopp och självförtroendet inför hindret. Domaren kommer att tilldela en negativ bedömning om hästen visar tveksamhet.

 

Slalom mellan parallella stolpar:

Hindret består av sju (7) stycken, två meter höga stolpar som är utplacerade på två parallella linjer på sex meters avstånd. Det inbördes avståndet mellan stolparna i varje rad skall vara 6 meter. Avståndet mellan raderna skall vara 6 meter. Stolpe 2 skall vara placerad halvvägs mellan stolpe nr. 1 och stolpe nummer 3.

Ryttaren skall utföra halva cirklar runt stolparna med galoppombyte halvvägs mellan stolparna. Precisionen är viktig i detta moment

 

Bedömning.

Domaren tittar här på jämnheten i rörelserna, harmoni och precision. Ryttarens användning av hjälper, kvaliteten i galoppombyte och huruvida en eller flera stolpar rivs ned.

 

 

Fårfålla

Detta hinder består av en halvcirkelformad inhägnad, med en ingång och utgång som omsluter en annan rund inhägnad. Diametern på den yttre ringen är 6 meter.

 

Bedömning:

Här tittar man på hästens lugn och självförtroende, ryttarens stillhet och användande av hjälper för att fullfölja hindret.

 


Grind

Grinden skall vara gjord av trä och stängas med ett handtag. På prova-på tävlingen kommer grinden vara gjord av två hinder stöd och ett rep.

Minsta höjd upp till grindhandtag är 1,3 meter, grindhålet skall vara minst 2 meter.

Hästen skall galoppera fram till hindret och sedan närma sig grinden de sista stegen i skritt. Hästen ställer sig vid sidan av grinden. Ryttaren lyfter därefter upp handtaget med sin högra hand. Hästen skall gå igenom ingången utan att röra grinden. När hästen har passerat grinden skall ryttaren rygga ett par steg för att komma i position för att kunna stänga grinden.

 

Bedömning:

Domaren skall bedöma hästens aktivitet som skall vara lugn, kontinuerlig och utan tvekan. Hästen skall vara medveten om och deltaga i öppnade och stängande av grinden och inte visa några tecken på osäkerhet eller olydnad.

Ryttarens agerande skall vara lätt, otvunget, precist och utan att tveka.

 

Ryttaren får inte släppa grinden när han öppnar och stänger grinden.

 

 

Klocka i änden av en korridor

Hindret består av två eller fyra tvärslåar, med en längd av ca 4 meter. I änden av korridoren finns det en klocka som ryttaren skall ringa i innan han/hon ryggar ut från korridoren.

 

Bedömning.

Domaren kommer att bedöma hästens närvaro och attityd, ryttarens användning av hjälper och fart, flytt, kontinuitet och perfektion i utförandet, Domaren kommer att ge en lägre bedömning om hästen rubbar någon av bommarna

 

 

Ringtornering

Hindret består av en järnring med en diameter på 15 cm och ett fastsatt band som skall vara upphängd från en ram vilkens horisontella plan skall vara ca 3 meter ovanför marken. Med staven som ryttaren plockar upp från tunnan rider ryttaren mot hindret i galopp, (prova-på, trav) träffar och tar med sig ringen på staven och återkommer i galopp. Hästen får ej förloga tempo i galoppen.

 

Bedömning:

Domaren skall bedöma sättet hästen närmar sig hindret och hästen reaktion på rörelsen av staven och alltid komma ihåg att målet är att träffa ringen.

 

Att förlora tempo eller att missa ringen är fel.

 

 

Sidvärtsrörelse över liggande bom, bommar

Detta hinder består av en eller flera 4 meters bommar. Hästen skall närma sig hindret (från höger eller vänster vilket anges på banskissen) upprätt mot stolpen. Hästen måste genomföra hindret, som alltid skall kvarstå positionerat mellan dess bak och framfot. Hästen får inte vidröra bommen eller bommarna.

 

Bedömning:

Domaren skall bedöma förmågan att fullgöra hindret, flytet och sammanhanget i rörelsen och dess lugn. Den tävlande kommer att straffas om hästen vidrör bommarna.