Teknikbanan:

Målet med denna klass är att visa ryttarens och hästens förmåga att med lugn, harmoni, precision, stil och flyt passera de olika hindren som finns uppställda.

 

Banan byggs på ett sådant sätt att man kan efterlikna de hinder som man kan påträffa i fält eller som kan påvisa den ömsesidiga förståelsen mellan människan och djur.  De gångarter som används vid arbete ute på fälten är skritt och galopp. Därför är det dessa gångarter som skall användas när man rider banan. Trav är ej accepteras i denna klass.

 

På prova –på tävlingen kommer skritt och trav att vara tillåten i klass 1 medan i klass 2 är endast skritt och galopp tillåtet.

 

Bedömning är identisk med dressyr:

10 – Utmärkt

9   Mycket bra

8  - Bra

7   Ganska bra

6  - Tillfredsställande

5  - Tillräcklig

4  - Otillräcklig

3   Ganslka dålig

2  - Dålig

1   Mycket dålig

0 – Ej utförd

 

Klasserna har en maxtid varierande mellan 4 till 6 minuter, beroende på avstånd mellan hinder.

Maxtiden beräknas på en bas av en medelhastighet på 250m/minut. En ringsignal anger att 30 sekunder återstår och två ringsignaler anger att tiden är ute. Inga poäng tilldelas för moment utförda efter angiven tid.

 

Det viktigaste delen i ridningen är mjuka övergångar från skritt – galopp eller skritt – trav (gäller klass 1 på prova-på).

 

Bedömning:

Domaren kommer att bedöma hästen på följande sätt:

  1. Jämnhet i rörelser, smidighet i övergångar och kvalitet i galoppombyten.
  2. Följsamhet för hjälperna
  3. Förmåga att närma sig svårigheter
  4. utförandet, sinnesnärvaron, siluetten (helhetsintrycket)

 

Domaren kommer att bedöma ryttaren på följande sätt:

  1. Position i sadeln
  2. precision i utförande av rörelser
  3. precision och effekt av hjälper
  4. Exlusivt användande av en hand

 

Obligatorisk gångart mellan hinder är galopp, gäller inte i prova-på, klass 1.