PROPOSITION

För Färgelanda Ridklubbs prova-på tävling i WE, Working Equitation

söndagen den 26 november 2006.

 

Särskilda bestämmelser

1. Anmälningstiden utgår lördagen den 25 november klockan 15:00. Anmälan som är arrangören tillhanda senare än detta datum och tid betraktas som efteranmälda. Efteranmälan mottas i mån av plats fram till 60 minuter före respektive klass början mot dubbel avgift.

2. Anmälan görs på ett av följande sätt:

  1. Anmälningsblankett, finns uppsatt på anslagstavlan på FRK
  2. Via telefon till Jan Gustavsson, 0521-401 38 (säkrast efter 19:00) eller på mobil 0703-960 712
  3. Via mail till janne-rasse@hotmail.com

 

3. Alla avgifter betalas kontant på plats. Uteblivit ej avanmält ekipage enligt TR debiteras med

dubbel startavgift för aktuell klass samt en administrativ avgift på 25:-/klass. Avgiften sätts in utan

anmaning på bg 809-7149 senast 2006-12-10.

4. Vaccinationsintyg, uppvisas i sekretariatet före urlastning.

5. Tävlingarna hålles i ridhuset 20x60 m.

6. Servering finns på tävlingsplatsen.

7. Förfrågningar, avanmälningar sker till Jan Gustavsson eller till Elisabeth Thim-Gustavsson, 0703-960 712.

 

8. Ryttarmeddelande och preliminära startlistor kommer att läggas ut på vår hemsida www.frk.se.

Preliminärt tidsprogram klass 1

Kl 12.00 Klass 1

Rosett, hederspris

Därefter Klass 2

Rosett, hederspris

 

Vi har en rökfri anläggning!

Hjärtligt välkomna önskar Färgelanda Ridklubb